ارژن شیمی

انواع افزودنی بتن، چسب کاشی و سرامیک

ارژن شیمی

محصولات - پودر میكروسیلیس

پودر میكروسیلیس ماده ای است خاكستری رنگ كه بیش از 90 درصد آن حاوی دی اكسید سلیسیوم می باشد و برای ارتقاء بعضی از خواص بتن در زمان ساخت به بتن اضافه می شود در ضمن در آب بند سازی بتن به عنوان ماده جایگزین سیمان كاربرد دارد وبا استاندارد ASTM C1240 مطابقت دارد.

پودر میكروسیلیس

خواص و اثرات

• افزایش مقاومت فرسایشی بتن
• كاهش خطر قلیایی شدن بتن

میزان مصرف

حدود 7 الی 12 درصد وزن سیمان جهت جلوگیری از ترك خوردن بتن و كاهش كارایی و عدم تراكم بتن از مواد كاهنده ی آب ارژن شیمی استفاده نمایید.

روش مصرف

پودر میكروسیلیس پیش از افزوده شدن به بتن با آب تركیب شود و ماده ی كاهنده ی آب با بهره گیری از میكسر پر سرعت دیسپرس گشته و سپس به بتن اضافه شود.

مشخصات فیزیكی

حالت فیزیكی: پودر
رنگ: خاكستری روشن
وزن مخصوص: 500 کیلوگرم بر متر مکعب
ساختار: كروی و غیر كریستاله

شرایط نگهداری

در ظرف در بسته و دور از رطوبت به مدت نامحدود و در دمای15 الی 35 درجه سانتیگراد.

این محصول در كیسه های 300 الی 400 كیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

موارد قابل احتیاط

هنگام كار با پودر میكروسیلیس از ماسك مخصوص استفاده نمایید. در صورت استنشاق پودر میكروسیلیس مقدار زیادی شیر میل كنید.


[برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس بگیرید]

© تمام حقوق برای ارژن شیمی محفوظ است. ١٣٨٩
Designed and Power by TAATsolution